ET22

ET21 – Byk, model wykonany z blachy trawionej z elementami żywicznymi.
Model ma pełne prawidłowe oświetlenie PKP zgodne z polskimi normami E1.